ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลนาหว้า

ทดสอบ 2 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 20 กันยายน 2565
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบประมาณ 850,000.00 บาท) 7 กันยายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 1 กันยายน 2565
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 มีนาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทบำรุง จำนวน 4 ตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2563
ทดสอบ ดาวน์โหลด 2 ตุลาคม 2563

ปิด