แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2565, 09:33:03 โดย admin ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศจังหวัดนครพนม โดยโรงพยาบาลนาหว้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ