ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศเมื่อ 1 กันยายน 2565, 09:10 โดย admin ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลนาหว้า ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):

เอกสารฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):

เอกสารฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ