ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2565, 10:40 โดย admin ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครพนม โดยโรงพยาบาลนาหว้า เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบประมาณ 850,000.00 บาท)

เอกสารฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ