ที่อยู่โรงพยาบาล

ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2565 โดย ADMIN ที่อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนาหว้า
121 หมู่ 5 ถนนสุดใจ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180.
โทรศัพท์ : 0-4259-7021
แฟกซ์ : 0-4259-7021
อีเมล : nawa_11111@hotmail.com
โรงพยาบาลนาหว้า